INTENCJE MSZY ŚW. OD 08.05 DO 15.05.2022 R

IV Niedziela Wielkanocna – 08.05.2022r.
7.30 1. † Daniela KISIELEWSKA – III Róża
2. † Grzegorz LIPIŃSKI – 21 Msza św. gregoriańska
9.00 1. † Jan FABIAŃCZUK oraz zmarłych z rodziny z obojga stron
2. † Stanisława(k) GACA
10.00 I Komunia Święta
13.00 1. † Krzysztof TYM – 10 rocz. śmierci † Alfons KOCHAŃSKI – 8 rocz. śmierci
2. † Zbigniew KAŁASA – 22 Msza św. gregoriańska
18.00 † Zofia i † Stanisław NAMIEŚNIK zmarłe rodzeństwo † Krystyna DANILCZUK
20.00 † Jadwiga – 37 rocz. śmierci † Walenty † Wojciech KOREK
Poniedziałek 09.05.2022r. – Św. Stanisława Bp. i M.
7.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Stanisławy i jej rodziny
2. † Grzegorz LIPIŃSKI – 22 Msza św. gregoriańska
8.00 † Stanisław ŚLIWIŃSKI – int. Z okazji imienin
10.00 † Zbigniew KAŁASA – 23 Msza św. gregoriańska
18.00 1. † Barbara FIFIELSKA
2. † Irena PALIŃSKA – 5 rocz. śmierci i zmarłych z obojga stron
Wtorek 10.05.2022r.
7.00 † Grzegorz LIPIŃSKI – 23 Msza św. gregoriańska
8.00 1. † Henryk – 6 rocz. śmierci i zmarli z rodziny
2. † Andrzej HAŁAS – int. od Zakładu Pogrzebowego BORUCKI
10.00 † Zbigniew KAŁASA – 24 Msza św. gregoriańska
18.00 1. † Stanisław SŁOMIŃSKI i † Edward GLAMOWSKI
2. † Klara – 14 rocz. śmierci † Janusz MIERZYŃSCY oraz zmarłych z rodzin z obojga stron
Środa 11.05.2022r.
7.00 † Grzegorz LIPIŃSKI – 24 Msza św. gregoriańska
8.00 1. † Jerzy KARPIŃSKI
2. † Zbigniew KAŁASA – 25 Msza św. gregoriańska
10.00 † Waleria i † Zbigniew RÓŻAŃSCY † Stanisława(k) i † Wojciech MOTAK
18.00 1. † Janina NOWAKOWSKA – 1 rocz. śmierci
2. † Halina GŁON z ok. Urodzin – int. od męża i dzieci
Czwartek 12.05.2022r. – ŚŚ. Nereusza, Achillesa i Pankracego M.
7.00 † Grzegorz LIPIŃSKI – 25 Msza św. gregoriańska
8.00 † Janina(k) † Mieczysław † Kazimierz i † Andrzej GRACZYK
10.00 † Genowefa ZNACZKO zmarli rodzice † Janina i † Stefan ZNACZKO † Aniela i † Wincenty BIELECCY
18.00 1. † Genowefa – 23 rocz. śmierci † Mieczysław – 26 rocz. śmierci oraz † Jerzy i † Zdzisław WDOWIAK i zmarli z rodziny
2. † Zbigniew KAŁASA – 26 Msza św. gregoriańska
Piątek 13.05.2022r. – Najświętszej Maryi Panny z Fatimy
7.00 1. † Grzegorz LIPIŃSKI – 26 Msza św. gregoriańska
2. † Zbigniew KAŁASA – 27 Msza św. gregoriańska
8.00 1. † Janina LEWICKA
2. † Jan SOŁDYGA i zmarli z rodziny
10.00 † Urszula i † Piotr BOGDAŃSCY i zmarli z rodziny GRUSS i BOGDAŃSKICH
18.00 1. † Eugeniusz – 20 rocz. śmierci i zmarli rodzice
2. † Stanisław BIELICKI – int. z okazji rocznicy śmierci i imienin
Sobota 14.04.2022r. – Św. Macieja Ap.
7.00 † Grzegorz LIPIŃSKI – 27 Msza św. gregoriańska
8.00 † Teresa KALITA – 24 rocz. śmierci † Marta i † Józef JÓZEFOWSCY
10.00 1. † Karol AFELT – 1 rocz. śmierci
2. † Zbigniew KAŁASA – 28 Msza św. gregoriańska
18.00 1.
2. † Zofia WŁOCH w rocz. śmierci † Konstancja(k) † Alfons † Tadeusz
V Niedziela Wielkanocna – 15.05.2022r.
7.30 1. † Maria † Wiktor † Marianna † Jan † Bogumiła(k) i † Krzysztof
2. † Grzegorz LIPIŃSKI – 28 Msza św. gregoriańska
9.00 1. † Jan WRZYSZCZ † Czesław i † Władysława(k) i zmarli bracia
2. † Zofia JASTROWSKA – 1 Msza św. gregoriańska
10.00 I Komunia Święta
13.00 1. † Zofia † Jan ŻYTELEWSCY † Helena † Stanisław † Lech SOBOCIŃSCY i zmarli z rodzin z obojga stron
2. † Zbigniew KAŁASA – 29 Msza św. gregoriańska
18.00 † Dawid WOLSKI – 7 rocz. śmierci † Teofil WOLSKI – int. z okazji urodzin
20.00 † Jan BEKISZ – 2 rocz. śmierci
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Prosimy o sprawdzenie poprawność zapisanej intencji.

Drukuj