Ogłoszenia Parafialne na 25 marca 2018 r.

Ogłoszenia Parafialne – Niedziela Palmowa „B”

25 marca 2018 roku.

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy dla dokonania misterium paschalnego. Święcenie palm dzisiaj w łączności z każdą Mszą św., a uroczyste podczas Mszy św. o godz. 11,3o. Dzisiaj przypada 14. Rocznica powstania naszej diecezji. Ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17,oo. W czasie tego nabożeństwa będziemy dziękować Panu Bogu za powstanie i funkcjonowanie Diecezji Bydgoskiej. Bóg zapłać za ofiary składane podczas tego nabożeństwa na wystrój i kwiaty do Grobu Pańskiego.

2. W środę przypada 14. Rocznica ingresu naszego Biskupa Jana do Bydgoskiej Katedry. Otoczmy modlitwą Osobę i posługę naszego Arcypasterza.

3. Okazja do spowiedzi św. w Wielkim Tygodniu: w poniedziałek, wtorek i środę w godz. 7,oo-8,oo w Małym Kościele a od godz. 17,3o w Kościele Zasadniczym. W te dni Msze św. rano będą w Kościele Nawiedzenia, a o godz. 10,oo i 18,oo w Kościele Zasadniczym.

4. W Wielki Czwartek zapraszamy na Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18,oo. Jest to jedyna Msza św. tego dnia w naszym kościele. Rano o godz. 1o,oo wszyscy kapłani w katedrze uczestniczą we Mszy św. Krzyżma Świętego pod przewodnictwem ks. Biskupa. Niech nasza liczna obecność i wspólna wieczorna modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności wobec Chrystusa za dar Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja do godz. 22,oo. W Wielki Czwartek nie ma okazji do spowiedzi św.

Plan adoracji w Wielki Czwartek jest następujący:

Po zakończeniu Mszy św. Wieczerzy Pańskiej do godz. 20,oo – Młodzież Oazowa

20,oo  – 20,3o – Żywy Różaniec Niewiast i Mężczyzn

20,3o – 21,oo – Stowarzyszenie Wspierania Powołań oraz rodziny kapłanów, kleryków i sióstr zakonnych

21,oo -  21,3o – Oaza Rodzin

21,3o – 22,oo – Legion Maryi

Prosimy wszystkich Parafian o włączenie się w godziny adoracyjne, by być razem z Chrystusem.

W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę Biuro Parafialne będzie nieczynne. Pilne sprawy prosimy zgłaszać do ks. dyżurnego.

5. W Wielki Piątek przeżywamy dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. Tego dnia obowiązuje post ścisły bez żadnej dyspensy. O godz. 17,oo zapraszamy wszystkich na Drogę Krzyżową, na którą przynosimy domowe krzyże. Po Drodze  Krzyżowej ok. godz. 18,oo Liturgia Męki Pańskiej. Ofiary zbierane na tacę w tym dniu są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Po zakończeniu Liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „Bożego Grobu”.

Adoracja przy Grobie Pańskim według następującego planu:

godz. 20,oo-20,3o – Chór parafialny

godz. 20,3o-21,oo – Archikonfraternia Literacka

godz. 21,oo-21,3o – Bractwo św. Brygidy

godz. 21,3o-22,3o – Neokatechumenat

godz. 22,3o-23,oo – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

godz. 23,oo-24,oo – Oaza Młodzieży

godz. 24,oo-5,oo  -   Legion Maryi

godz. 5,oo-6,oo      Czciciele Krzyża św., Bractwo Czcicieli św.                           Ojca Pio i Bractwo Ochotników Cierpienia

W Wielki Piątek dyżur spowiedniczy 1 kapłana w Kościele Zasadniczym od godz. 7,oo do godz. 16,oo i od godz. 20,oo do godz. 24,oo.

W Wielką Sobotę dyżur spowiedniczy 1 kapłana w Kościele Zasadniczym od północy do godz. 17,oo.

W Wielką Sobotę o godz. 7,oo odmówimy „Jutrznię” przy Grobie Pańskim.

          Porządek adoracji przy Grobie jest następujący:

Godz. 9,oo – dzieci oraz Służba Liturgiczna Ołtarza

Godz. 10,oo – Schola Parafialna

Godz. 11,oo - Eucharystyczny Ruch Młodych

Godz. 12,oo – Harcerze

Od godz. 13,oo – indywidualna adoracja pozostałych Parafian

Święcenia pokarmów na stół wielkanocny od godz. 9,oo-13,oo o pełnej godzinie, a od godz. 13,3o-17,oo co pół godziny. Ostatnie święcenie potraw o godz. 17,oo.

W Wielką Sobotę w godz. 9,oo-17,oo członkowie Hospicjum w ramach akcji „Pola Nadziei” będą przed kościołem zbierać do puszek ofiary na rzecz Hospicjum. Prosimy o życzliwe wsparcie.

6. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 21,oo poświęceniem ognia przed kościołem. Do kościoła przychodzimy ze świecami, aby przy zapalonych świecach odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

7. We Wielkanoc uroczysta Rezurekcja o godz. 7,oo. Pozostałe                                    Msze św. o godz. 10,15; 11,3o; 13,oo; 18,oo i 20,oo. We Wielkanoc nie ma Mszy św. o godz. 9,oo!

8. Kartki do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej można otrzymać przed harcówką u naszych harcerzy.

9. W Wielki Poniedziałek w godz. przedpołudniowych zostanie podstawiony kontener na makulaturę, który zostanie zabrany w Wielki Piątek w godz. przedpołudniowych. Robiąc przedświąteczne porządki możemy przeznaczyć zbędną makulaturę na wsparcie działalności misjonarskiej.

10. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. Przewodnik Katolicki zawiera dodatek modlitewny na kwiecień „5 minut z Bogiem” oraz szereg artykułów wprowadzających w głębokie przeżycie Wielkiego Tygodnia. Zachęcamy do lektury.

11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej próg wieczności przekroczyli: śp. Władysław Nowak lat 88 z ul. Sz. Szeregów 10; Eugeniusz Lemke lat 77 z ul. Boh. Westerplatte 7; Klara Patka lat 88 z ul. Rysiej 22; Stanisław Rumiński lat 86; Ewa mrugowska lat 67 z ul. Modrakowej 48; Aniela Chwojnicka lat 86 z ul. Boh. Westerplatte 9; Gertruda Łaszewska lat 78 z ul. Boh. Westerplatte 9; Małgorzata Lewicka lat 61 z ul. Dunikowskiego 9; Maria Czaplicka lat 64 z ul. Szpitalnej 5 i Zenobia Kłoniecka lat 87 z ul. Modrakowej 42 a, których ze wszystkimi Zmarłymi polecamy Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie……………

12. Na głębokie przeżycie tajemnic Wielkiego Tygodnia przyjmijmy umocnienie Bożym błogosławieństwem.

                                                    Ks. Józef Kubalewski

                                                              Proboszcz

Drukuj