Kaplica Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

 

Clipboard01Przechodzimy teraz do kaplicy po­święconej błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce. Jest to swoista kaplica, któ­ra w gablotkach zawiera wiele fotogra­fii, pamiątkowych gadżetów, rysunków z czasu stanu wojennego i innych pamią­tek tych trudnych dla Polaków czasów.

Najbardziej cenna jest jednak znana niemal na całym świecie, wykonana przez amatora, fotografia ukazująca ks. Jerzego w czasie ostatniej Mszy Świętej.

Na uwagę zasługuje też replika pomnika ks. Jerzego z kościo­ła św. Brygidy w Gdańsku, którą ofiarował do muzeum ks. prałat Henryk Jankowski.

Kaplica zawiera tyle pamiątek, że najlepiej zwiedzać ją indy­widualnie. Na stoliku znajdują się powielacze, które używane były w czasie stanu wojennego do druków tzw. drugiego obiegu. Tam też wyłożona jest księga pamiątkowa, do której wpisują się nawie­dzający Sanktuarium.

Bydgoszcz w ciągu swojej historii wiele razy doznawała prze­śladowania dla sprawiedliwości. Papież tak o tym mówił:

„W tym stuleciu Bydgoszcz została naznaczona szczególnym znamieniem prześladowania dla sprawiedliwości".

 

Ilustracją tych tragicznych bydgoskich wydarzeń jest umiesz­czony przed wejściem do następnej kaplicy zestaw fotografii ilu­strujących, oczywiście wyrywkowo, niektóre fakty bestialstwa. Kończą go stare zdjęcia z przedwojennej Bydgoszczy i zdjęcia niektórych nowo wybudowanych kościołów w ostatnich latach w Bydgoszczy, jako dowód, że miasto pomimo różnych katakli­zmów żyje Bogiem.
Skan_018
 


Skan_019

Drukuj