Kościół Nawiedzenia

 Nawiedzenia Zapewne uderzy nas niecodzienny wystrój, bo wszystkie ściany wyłożone są dębową boazerią, któ­ra ma stwarzać wrażenie, że jesteśmy we wnętrzu łodzi. Ciekawa jest też podłoga, która ułożona jest stopniowo, obniżając się w stro­nę ołtarza. To co tu opisujemy, to tylko szczegóły, bo istotny jest w tej części Sanktuarium obraz Matki Bożej, cieszący się szczegól­nym kultem wiernych, o czym świadczą liczne wota dziękczynne. Zwróćmy też uwagę, że na dodatkowej ramie obrazu przywieszo­ne są odznaczenia, które wierni ofiarowali Matce Bożej. Na środku, pod obrazem, znajduje się chyba najcenniejszy z nich, a mianowicie zakończenie drzewca sztandaru Wojska Polskiego z 1939 r., który niestety, pozostał bez sztandaru. Z nieznanych nam kolei losu zo­stał odnaleziony w Szwajcarii. Tak wielką pamiątkę przywiózł do Polski ks. bp Jan Michalski, który przekazał go jako wotum Matce Bożej.

Obraz
O._Pio   Po prawej stronie ołtarza znajduje się figura Ojca Pio przywie­ziona z Włoch - miejsca Jego kultu. Całość kościoła Nawiedzenia uzupełniają nowoczesne w formie witraże z elementami Maryjny­mi wykonanymi przez artystę plastyka Wiesława Kryszaka i kin­kiety wykonane przez artystę plastyka Józefa Skurę z Gdańska.


 


  

   Do kościoła Nawiedzenia od strony północnej przylega kruchta poświęcona Św. UrszuliUrszuli Ledóchowskiej z obrazami działalno­ści świętej i obecnej pracy sióstr urszulanek. W głównym miejscu umieszczony jest dziwny relikwiarz świętej, zawiera on tylko Jej włos. Święta Urszula Ledóchowska zmarła w 1939 r. w Rzymie i tam została pochowana. Jej ciało zostało zachowane i nie uległo zniszczeniu. Po przewiezieniu ciała świętej do Pniew, zmieniono tylko habit i świętą uczesano. Kilka włosów zostało na grzebieniu i to są jedyne relikwie.

Drukuj