meczennicy


Parafia
Świętych Polskich Braci Męczenników
w Bydgoszczy

"Świątynia ta ma upamiętniać po wieczne czasy wszystkich bezimiennych Polaków, którzy oddawali swoje życie za wiarę i ojczyznę, a nie zostali wyniesieni na ołtarze."

prymas Stefan Wyszyński  

Jesteś tutaj: Home Caritas

Caritas

CARITAS parafialny jest organizacją charytatywną, działającą przy parafii Św. Polskich Braci Męczenników od 1978 roku. W ramach jej działalności udziela jest pomoc rodzinom i osobom, które w danym czasie, z różnych powodów przejściowo lub trwale znalazły się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Działalność charytatywna prowadzona jest w oparciu o własne środki finansowe i materialne, składane jako dary serc parafian dla bliskich będących w potrzebie. Każda prośba o pomoc dla rodziny lub osoby rozpatrywana jest indywidualnie, po uprzednim okazaniu zaświadczenia z Urzędu Pracy (czy jest zarejestrowana), i innych dokumentów jak np. zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie lekarskie, dokumenty dotyczące ewent. Zadłużenia, opłat stałych itp. Osoba potrzebująca pomocy, po rozpoznaniu sytuacji otrzymuje bon na zakup podstawowych artykułów żywnościowych, dofinansowanie na zakup podręczników, leków itp.

Spotkania w każdą czwartek od 1000 – 1200 - wejście jak do Biura Parafialnego.

Drukuj PDF

Msze Święte

Niedziela:
7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
[roraty 6.30] 7.00, 8.00, 10.00, 18.00
Święta zniesione:
7:30, 9:00, 10:15, 18:00 

Więcje informacji w zakładce Liturgia

Copyright © 2024

Design & hosted by Paweł Lewandowski