meczennicy


Parafia
Świętych Polskich Braci Męczenników
w Bydgoszczy

"Świątynia ta ma upamiętniać po wieczne czasy wszystkich bezimiennych Polaków, którzy oddawali swoje życie za wiarę i ojczyznę, a nie zostali wyniesieni na ołtarze."

prymas Stefan Wyszyński  

Jesteś tutaj: Home Pokuta

Pokuta

Z sakramentu pojednania możesz skorzystać w naszej parafii
przed każdą Mszą św. i w każdy I-szy czwartek i piątek miesiąca...
...POD WARUNKIEM...
...że CHCESZ!!!


"Życie jest kamienistą drogą po której idzie każdy człowiek, a ponieważ jest słaby często potyka się i upada...
...ale jest Chrystus, który nieustannie pomaga się podnieść"


Pomocą w spowiedź może być Rachunek
Sumienia oparty na Dekalogu


Jako pomoc można oczywiście wykorzystać Dziesięć Przykazań Bożych. Spróbujcie zrobić rachunek sumienia korzystając z pytań ułożonych według Dziesięciu Przykazań Bożych.

Zauważcie, że niektóre przykazania zostały umieszczone na podobnym tle. Oznacza to, że dotyczą bardzo podobnych grzechów, ale zachęcają nas, żebyśmy dostrzegli różnice, które są między nimi.


RACHUNEK SUMIENIA

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM

I. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną.
Czy wierzysz i ufasz Jezusowi?
Słuchasz Jego słowa?
Co nosisz na szyi: krzyżyk, medalik czy inny przedmiot, który nic nie mówi o Bogu?
W chwilach trudności prosisz Boga o pomoc?
Pamiętasz o modlitwie? Korzystasz często ze Komunii i Spowiedzi świętej?
Czy nie przywiązujesz wagi do zabobonów, horoskopów?

II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
Czy nie używasz bezmyślnie i bez potrzeby imienia Bożego, Maryi świętych?
Czy potrafisz uszanować to, co święte (kościół, cmentarz, krzyż, figury Maryi i świętych, medalik, który nosisz na szyi)?
Czy nie przysięgasz bez potrzeby wzywając Boga?
Czy dochowujesz przyrzeczeń?
Czy rozpoczynasz dzień "w imię Boże", czyli od modlitwy?

III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił..
Czy uczestniczysz we Mszy św. w każdą niedzielę lub w sobotę wieczorem oraz w święta nakazane przez Kościół?
Czy poprzez przyjmowanie Komunii św. starasz się w pełny sposób uczestniczyć w każdej Mszy św.?
Czy dobrze wykorzystujesz niedzielny odpoczynek?
Nie nadużywasz w tym dniu telewizora lub komputera zapominając o całym świecie?

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO

IV. Czcij Ojca swego i matkę swoją.
Czy jesteś posłuszny rodzicom i nauczycielom?
Słuchasz z uwagą tego co do ciebie mówią? Wypełniasz ich polecenia?
Czy starasz się okazywać im swoją wdzięczność?
Dostrzegasz dobro i miłość, którą cię otaczają?
Czy nie jesteś uparty?
Czy jesteś gotowy przyjść im z pomocą?
Modlisz się za swoich rodziców, rodzeństwo, rodzinę, nauczycieli, kapłanów z parafii?

V. Nie zabijaj.
Czy dziękujesz Bogu za dar życia? Dbasz o swoje zdrowie? ?
Nie szkodzisz zdrowiu przez palenie papierosów lub zażywanie narkotyków?
Czy potrafisz cieszyć się życiem, tym co Bóg ci daje, tym co posiadasz?
Dziękujesz Bogu za każdy dzień, za jedzenie, ubranie?
Szanujesz dary Boże? Dbasz o przyrodę, świat, który nas otacza?
Czy nie dręczyłeś zwierząt?

VI. Nie cudzołóż.
Czy jesteś wstydliwy w swoim zachowaniu i słowach? ?
Czy nie popełniasz uczynków nieskromnych sam lub z innymi?
Czy nie oglądasz filmów, które naruszają skromność i wstydliwość z jak powinniśmy odnosić się do ciała, które jest dziełem Boga?

VII. Nie kradnij.
Czy nie kradniesz? ?
Czy szanujesz to, co należy do innych?
Czy szanujesz i dbasz o własność wspólną.... (np. przyrodę, ławki w parku, szkołę, jej pomieszczenia i wyposażenie, autobus, którym jeździsz do szkoły, itp.)?
Oddajesz zawsze to rzeczy pożyczone? Potrafisz wynagrodzić wyrządzoną krzywdę... (oddać skradzioną rzecz, przeprosić za oszustwo, kłamstwo, złość)?

VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
Czy jesteś prawdomówny? ?
Czy zawsze mówisz całą prawdę?
A może tylko to, co ci jest wygodne?
Czy nie mówisz źle o innych, aby wydawać się lepszym od nich?
Czy nie oczerniasz innych mówiąc nieprawdę?
Czy nie sprawiasz przykrości swoimi bliskim i kolegom poprzez swoje słowa?
Czy nie używasz wulgarnych wyrazów?

IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego...
Czy nie rozmawiasz o rzeczach nieskromnych? ?
Nie opowiadasz niestosownych dowcipów?
Nie używasz wulgarnych wyrazów mówiąc o ludzkiej miłości?
Czy nie rozmyślasz z upodobaniem o rzeczach nieskromnych
Czy potrafisz uszanować ciało swoje i innych?
Nie szukasz nieskromnych obrazów (zdjęć, filmów)?

X. ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Czy nie jesteś zazdrosny? ?
Czy potrafisz dzielić się tym, co posiadasz z innymi?


Dobra spowiedź potrzebuje dobrego rachunku sumienia. Nie można podbiegać do konfesjonału prosto z ulicy. Kilka minut, które poświęcicie na modlitwę i przypomnienie sobie grzechów, pomoże wam dobrze i owocnie przeżyć ten sakrament

Drukuj PDF

Msze Święte

Niedziela:
7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
[roraty 6.30] 7.00, 8.00, 10.00, 18.00
Święta zniesione:
7:30, 9:00, 10:15, 18:00 

Więcje informacji w zakładce Liturgia

Copyright © 2024

Design & hosted by Paweł Lewandowski