Parafia
Świętych Polskich Braci Męczenników
w Bydgoszczy

"Świątynia ta ma upamiętniać po wieczne czasy wszystkich bezimiennych Polaków, którzy oddawali swoje życie za wiarę i ojczyznę, a nie zostali wyniesieni na ołtarze."

prymas Stefan Wyszyński  

Jesteś tutaj: Home
.Obchody 30. Rocznicy Męczeńskiej Śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Obchody 30. Rocznicy Męczeńskiej Śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

         W dniu 16 października 2014 roku w parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników Sanktuarium Nowych Męczenników w Bydgoszczy odbyły się uroczystości którym przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. Em. Ks. Abp Wojciech Polak Prymas...

Czytaj więcej...

.Autokarowa Pielgrzymka  z parafii Św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy..

Autokarowa Pielgrzymka z parafii Św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy.

Na świecie Polacy postrzegani są jako naród pielgrzymów – także Papież-Polak nazywany był Pielgrzymem – możemy się też poszczycić sanktuarium znanym na świecie bardziej niż Lourdes czy Fatima. Co roku średnio 7 mln Polaków, czyli ok. 15...

Czytaj więcej...

.BLASK  ZMARTWYCHWSTANIA.

BLASK ZMARTWYCHWSTANIA

   NA 30 ROCZNICĘ MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI   W ramach obchodów 30. Rocznicy Męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w sobotę, 18 października odbył się spektakl pani Haliny Łabonarskiej, znanej aktorki scen warszawskich, pod tyt. „Blask...

Czytaj więcej...

Drukuj PDF

           
  Największe Cuda i Tajemnice                        Wielki Czwartek

 

Wielki Czwartek to święto ruchome w Kościele Katolickim przypadające 3 dni przed Wielkanocą. Jest to jednocześnie początek trzydniowego Triduum Pachalnego na pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Obrzędy Wielkiego Czwartku

W godzinach porannych w dniu tym odprawiana jest uroczysta Msza Krzyżma Świętego, odprawiana w katedrze przez biskupa danej diecezji i koncelebrowana przez księży tej diecezji. Podczas tej uroczystości dokonywane jest m.in. poświęcenie olejów używanych do namaszczenia chorych, które zabierane są następnie do poszczególnych parafii.

Wieczorem w Wielki Czwartek odprawiana jest uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Pachalne. Sprawowana jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus ustanowił w obecności swoich apostołów sakrament Eucharystii oraz sakrament kapłaństwa. W trakcie mszy śpiewany jest hymn „Chwała na wysokości“, któremu towarzyszy bicie wszystkich dzwonów i gongów w kościele. Po jego zakończeniu, aż do mszy Wigilii Paschalnej odprawianej w Wielką Sobotę wieczorem, zamiast stalowych gongów i dzwonów stosowane są drewniane kołatki. Na zakończenie mszy Najświętszy Sakrament przenoszony jest do kaplicy symbolizującej więzienie, do którego wtrącony został Chrystus po Ostatniej Wieczerzy.

Rekolekcje Wielkopostne

W sobotę 21 marca o godz. 18.oo rozpoczęły się Rekolekcje Wielkopostne, podczas których towarzyszy nam wierna Kopia Całunu Turyńskiego. Rekolekcje poprowadzi kustosz Kopii ks. Zbigniew Dudek – paulista z Częstochowy. Od niedzieli do środy Msze św. z nauką ogólną w Kościele Zasadniczym o godz. 8.oo; 10.oo i 18.oo. Podczas Rekolekcji możliwość adoracji Kopii Całunu Turyńskiego.

Rekolekcje 2015 001

CAŁUN TURYŃSKI jest dokumen­tem szczególnym: zdaniem na­ukowców niezwykle prawdopodobna jest hipoteza, że widniejąca na nim postać, zniekształcona przez nieludzkie męczeń­stwo, jest Chrystusem z Ewangelii, To właśnie sprawia, że Całun przemienia się z dowodu śmierci w poruszający znak zmartwychwstania. Jedna ze starożyt­nych antyfon mozarabskich głosi: „Piotr i Jan pobiegli do grobu i ujrzeli całun ze świeżymi śladami Umarłego, który zmar­twychwstał". Także Paul Claudel nie wa­ha się określić Całun, jako „drugie zmar­twychwstanie. Bar­dziej niż obrazem jest obecnością". Ca­łun jest odbiciem jakby zdjętym z Boga-Człowieka ułam­ku sekundy pomię­dzy Jego życiem i zmartwychwstaniem. „Oto Ten przezna­czony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą" (Łk 2. 34). Jezus z Nazaretu po­dzielił historię (na czas przed Nim i po Nim!) i dalej dzie­li ludzkość pomię­dzy wiarą i niewiarą, pomiędzy pobożno­ścią i bluźnierstwem. Dlatego właśnie Całun jest z jednej stro­ny czczony jako cen­na relikwia, z drugiej zaś odrzucany jako bluźniercze oszustwo. „Gdyby chodzi­ło o Sargona, o Achillesa lub o któregoś z faraonów, nikt nie miałby żadnych wąt­pliwości... Ja uważam Jezusa Chrystusa za postać historyczną i nie widzę powo­du, dla którego miałbym się bać tego oczywistego i namacalnego świadectwa Jego istnienia"' - tak napisał w 1902 roku Yves Delage, agnostyk i członek Akade­mii Francuskiej. Jednak prosta hipoteza, że Człowiek z Całunu może być Jezusem Chrystusem, była uważana wtedy za „kom­promitującą", dlatego Akademia Francuska odmówiła opublikowania tego sprawozda­nia. Religijny przekaz Całunu pojął rów­nież inny agnostyk, anatom Hoevelacque. Gdy został on poproszony o opinię na te­mat badań sławnego chirurga, Pierre Barbeta, przyznał: .,Mój przyjacielu, jeżeli rze­czy [odnośnie do Całunu] mają się tak, jak napisaliście, to Chrys­tus naprawdę zmar­twychwstał!" W Ewangelii według św. Mateusza czyta­my: „Józef z Arymatei zabrał ciało, owi­nął je w czyste płót­no i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w ska­le" (Mt 27. 59-60). Rankiem pierwsze­go dnia po szabacie, Jan i Piotr pobiegli do grobu Jezusa. Zarówno pierwszy, jak i drugi „ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie ra­zem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu... Ujrzał i uwierzy!" (J20, 4-8). Każdy z nich zrozumiał, że Pan zmartwych­wstał. I każdy z nich u wierzył. Prawdopodobnie historia Całunu Turyńskiego zaczyna się właśnie w tym miejscu.

Należy jednak od razu wyjaśnić jed­ną rzecz: nic jest to prawda wiary. Całun jest tylko starożytnym prześcieradłem z odbiciem postaci, która swoim tajem­niczym milczeniem nadal daje nam wiele do myślenia.

(Za „Całun Turyński – Przewodnik po obrazie pełnym tajemnic” – wyd. Święty Paweł)Zdjęcia TaPik

Msze Święte

Niedziela:
7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
[roraty 6.30] 7.00, 8.00, 10.00, 18.00
Święta zniesione:
7:30, 9:00, 10:15, 18:00 

Więcje informacji w zakładce Liturgia

Copyright © 2015

Design & hosted by Paweł Lewandowski