meczennicy


Parafia
Świętych Polskich Braci Męczenników
w Bydgoszczy

"Świątynia ta ma upamiętniać po wieczne czasy wszystkich bezimiennych Polaków, którzy oddawali swoje życie za wiarę i ojczyznę, a nie zostali wyniesieni na ołtarze."

prymas Stefan Wyszyński  

Jesteś tutaj: Home Aktualności SlideShow

SlideShow

„Pielgrzymka do korzeni” – jednodniowa pielgrzymka autokarowa do Gniezna.

Drukuj PDF

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 21.04.2024 100258.bmp

„Nie idziemy w przeszłość, idziemy ku przyszłości”. Słowami św. Jana Pawła II abp Wojciech Polak mówił w sobotę w Gnieźnie o Kościele jako wspólnocie pamięci, która powraca do korzeni, ale nie ucieka w przeszłość. Kościele, który jest jednego serca i ducha, prosty, jasny, kiedy trzeba odważny we wzajemnym upominaniu siebie, ale też gotowy, by się w drodze wspierać i sobie konkretnie pomagać.

„Idziemy ku przyszłości” – pielgrzymka diecezji bydgoskiej • Archidiecezja Gnieźnieńska

Zdjęcia: Tadeusz Pikul


Metropolita gnieźnieński modlił się wspólnie z pielgrzymami z diecezji bydgoskiej, przybyłymi 20 kwietnia do grobu i relikwii św. Wojciecha, by podziękować za 20-lecie diecezji bydgoskiej. Dziękczynnej Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej przewodniczył ordynariusz bydgoski bp Krzysztof Włodarczyk, który rozpoczynając liturgię podkreślił, że w tym miejscu, przy św. Wojciechu, wielkim ewangelizatorze „chcemy prosić o potrzebne łaski ku odrodzeniu duchowemu, byśmy ciągle byli na drodze wiary i w Chrystusie pokładali całą nadzieję”.

O tym, że pamięć korzeni i poszanowanie dziedzictwa nie jest nostalgicznym wspominaniem tego co było i zamykaniem się w muzeum przeszłości mówił w homilii abp Wojciech Polak.

„Dlaczego powracamy do przeszłości?” – powtórzył pytanie wypowiedziane przez bp. Włodarczyka podczas bydgoskich obchodów jubileuszowych, bo „Kościół, do którego mamy przywilej należeć, jest wspólnotą pamięci” – cytował dalej, podkreślając jednocześnie, że to coś więcej niż tylko powracanie do przeszłości, pielęgnowanie pięknych wspomnień i rozpamiętywanie tego, co było.

„Kościół jako wspólnota pamięci to Kościół, który żyje mocą Ducha Świętego. To Kościół szeroko otwartych drzwi Wieczernika, z którego po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie wyszli na cały świat. To Kościół, który odważnie idzie drogami świata i nie zatrzymuje się zbytnio na tym, jakie są dziś czasy i trudne chwile, bo wie, że wszystko to Bóg Ojciec ustalił swoją władzą” – mówił Prymas, przypominając o najważniejszej misji Kościoła jaką jest głoszenie światu dobrej nowiny o zbawieniu. To zaś wymaga świadectwa – odważnego i autentycznego.

„Kościół, który jest wspólnotą pamięci to zatem wspólnota świadków Chrystusa, która trwa mocno w jednym duchu, jednym sercem walczy wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie daje się zastraszyć przeciwnikom” – powtórzył za św. Pawłem.

„To Kościół ludzi jednego serca i jednego ducha, zdolnych do znoszenia siebie nawzajem w miłości, prosty i jasny, odważny, kiedy trzeba, we wzajemnym upominaniu siebie, ale też gotowy, by się w drodze wspierać i sobie konkretnie pomagać. Nie zamknięty i nie ograniczony jedynie do własnych spraw i interesów, ale pełen zapału i apostolskiego ducha, pokorny i gorliwy zarazem, bo dobrze wie, że niesie ten skarb w naczyniach glinianych, aby się wciąż okazywało, że moc jest z Boga, a nie z nas” – podkreślił abp Polak.

Tłumaczył również, że nie ma żadnych prostych rozwiązań na pojawiające się wyzwania, na ominięcie codziennego trudu i wysiłku. Nie ma magicznych słów i zaklęć na zaczarowanie przyszłości.

„Nasza Alma Mater Gnesnensis nie ma dla was, niestety, żadnych gotowych recept” – przyznał abp Polak wskazując jednakże, że idąc ku przyszłości – jak mówił w Gnieźnie w 1997 roku św. Jan Paweł II – trzeba zarazem wracać i czerpać ze źródła, a więc wracać do chrztu świętego, do „mocy łaski i odrodzenia z wody i Ducha Świętego, w którym i my kiedyś – jak ziarno pszenicy – obumarliśmy z Chrystusem, aby przynosić plon obfity”.

„Wracać do źródła, do świadectwa krwi, bo tylko ten, kto daje siebie z miłości, kto zdolny będzie siebie tracić, kto chce dać, zyskuje i zwycięża” – kontynuował Prymas powtarzając za papieżem Franciszkiem, że zwycięska jest tylko logika ziarna. Kto bowiem kocha to co własne i żyje dla swoich interesów, chełpi się tylko sobą i traci. Kto natomiast przyjmuje, jest dyspozycyjny i służy innym, żyje na sposób Boga”.

„Służyć i dać swoje życie to droga do świadectwa” – wskazał na koniec abp Polak.

Mszę św. koncelebrowali: biskup pomocniczy gnieźnieński Radosław Orchowicz, kanonicy Kapituły Prymasowskiej oraz kapłani przybyli licznie wraz z pielgrzymami z diecezji bydgoskiej. Obecny był również abp senior Henryk Muszyński, w czasie którego arcybiskupiej posługi na stolicy w Gnieźnie diecezja bydgoska została utworzona.

„Bydgoszcz jest najmłodszą diecezją, najmłodszym dzieckiem, które wnosi do wspólnoty Kościoła młodość, dynamizm, siłę, świadectwo, którego dzisiaj tak bardzo potrzebujemy” – mówił abp Muszyński wspominając okoliczności powstania diecezji bydgoskiej i swoje starania w kierunku jej utworzenia. „Modlę się o to, by ta najmłodsza diecezja była znakiem gorliwej miłości i wiernego świadectwa” – dodał arcybiskup senior.

Przed Mszą św. wykład nt. związków Gniezna i Bydgoszczy wygłosił ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski, podkreślając, że te związki „zawsze były, są i będą”.

Pielgrzymi mieli również okazję zwiedzić zabytki Wzgórza Lecha – katedrę gnieźnieńską i jej podziemia z przedromańskimi i romańskimi reliktami wcześniejszych świątyń, a także słynne Drzwi Gnieźnieńskie. Wytrwali, którzy pokonali 240 stopni prowadzących na katedralną wieżę, mogli podziwiać panoramę Gniezna z jej szczytu.

Diecezja bydgoska została ustanowiona 24 lutego 2004 roku przez papieża Jana Pawła II dekretem uzupełniającym bullę „Totus Tuus Poloniae populus”, który wszedł w życie 25 marca. Terytorialnie została częściowo wydzielona z archidiecezji gnieźnieńskiej i znajduje się wraz z diecezją włocławską w granicach metropolii gnieźnieńskiej. Patronem diecezji bydgoskiej jest bł. Michał Kozal, związany z Gnieznem poprzez przyjęte tu święcenia kapłańskie i późniejszą posługę rektora gnieźnieńskiego seminarium duchownego. W czasie Mszy św. modlono się m.in. o jego kanonizację, a także o pokój dla Ukrainy, Ziemi Świętej i wszystkich miejsc na świecie pogrążonych w wojnie i konfliktach.

/B. Kruszyk KAI/


 

84. rocznica zbrodni katyńskiej w Sanktuarium Nowych Męczenników

Drukuj PDF

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 21.04.2024 115511.bmp    Zło, niesprawiedliwość i okrutne zbrodnie, które dziś dokonują się na oczach całego świata, nie mogą w nas zagłuszyć, uśmiercić człowieczeństwa oraz nadziei zmartwychwstania. Obumarłe ziarno musi z czasem stać się zaczynem wielkiego dobra – mówił ks. prałat Józef Kubalewski.


          Sanktuarium Nowych Męczenników było miejscem Mszy św. w 84, rocznicę zbrodni katyńskiej. „W lesie świadkami były drzewa okaleczone, innych świadków ścięto, katem był człowiek, zatruty przez czas, który w kwietniowy dzień, o piątej nad ranem, zrodził potwory i bestie…” – cytował fragment „Mordu” autorstwa Waldemara Kani, ks. prałat Józef Kubalewski.

W świątyni na Wyżynach modlili się m.in. przedstawiciele Rodziny Katyńskiej, IPN-u, władz oraz harcerze. – Wspominając katyński mord sprzed 84 lat, jak i ofiary zbrodni sprzed 14 lat, nie możemy poddać się rozpaczy i zwątpieniu, bo one udaremniają pełne ufności otwarcie naszych serc na przyjęcie Tego, który jest największą Miłością. Zatem Golgota Wschodu nie może nas zniechęcać do bycia wiernymi świadkami i uczniami Zbawiciela – apelował kustosz sanktuarium oraz proboszcz parafii Świętych Polskich Braci Męczenników.

Po Eucharystii uczestnicy stanęli pod krzyżem katyńskim, który znajduje się na placu przed świątynią.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Tadeusz Pikul

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 30 maja 2024 r.

Drukuj PDF

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 02.06.2024 121719.bmp

   W czwartek, 30 maja 2024 r. celebrowaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. 

Tradycja jego obchodzenia została zapoczątkowana w parafii Liege we Francji, której biskup Robert ustanowił to święto w 1246 r. w związku z widzeniami bł. Julianny z Cornillon. W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus rozszerzył to święto na cały Kościół dla uczczenia pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym święto nie zostało ustanowione. Uczynił to dopiero papież Jan XXII.

Po Mszy św. z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie, wyszliśmy z kościoła w uroczystej Eucharystycznej Procesji na ulice naszej parafii. Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, jednocześnie prosząc Chrystusa o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny i naszego Narodu o oddalenie wojny, o pokój na świecie a w szczególności na Ukrainie i Ziemi świętej. Trasa procesji do czterech ołtarzy z Kościoła Zasadniczego przebiegała ulicami Ks. J. Popiełuszki, Białogardzką, Białostocką, Łomżyńską

i ks. J. Popiełuszki.

Dzieci, zgodnie z tradycją, sypały płatki kwiatów przed Najświętszym Sakramentem niosącym monstrancję. Kolejno przy czterech ołtarzach odczytywane były fragment z każdej Ewangelii związane tematycznie z Eucharystią.

Zakończenie procesji było przed Kościołem Nawiedzenia.

Zdjęcia: Tadeusz Pikul

Msze Święte

Niedziela:
7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
[roraty 6.30] 7.00, 8.00, 10.00, 18.00
Święta zniesione:
7:30, 9:00, 10:15, 18:00 

Więcje informacji w zakładce Liturgia

Copyright © 2024

Design & hosted by Paweł Lewandowski