meczennicy


Parafia
Świętych Polskich Braci Męczenników
w Bydgoszczy

"Świątynia ta ma upamiętniać po wieczne czasy wszystkich bezimiennych Polaków, którzy oddawali swoje życie za wiarę i ojczyznę, a nie zostali wyniesieni na ołtarze."

prymas Stefan Wyszyński  

Jesteś tutaj: Home Duszpasterstwa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

SRK

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

rod

Historia:

Jesteśmy wspólnotą od 1982 roku. Wówczas było to Duszpasterstwo Rodzin zainicjowane przez ks. Czesława Krolla – wikariusza parafii pw. Św. Polskich Braci Męczenników. Celem Duszpasterstwa było założenie wspólnoty rodzin i pogłębienie życia religijnego osobistego, małżeńskiego i rodzinnego.

Realizowaliśmy to poprzez:

l modlitwę w rodzinie i wspólnocie,

l konferencje na tematy religijne z dyskusją,

l coroczne rekolekcje - spotkania formacyjne,

l duchową adopcję dziecka poczętego

l wzajemną pomoc między rodzinami,

l pielgrzymowanie,

l przygotowanie oprawy liturgii parafialnej mszy świętej, w której w sposób szczególny uczestniczymy,

Nowe zadania, społeczne potrzeby rodzin i apel zwierzchników Kościoła zmobilizowały nas w lutym 1995 roku do przekształcenia Duszpasterstwa Rodzin w Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Kiedy w 2004 roku erygowano Diecezję Bydgoską, po spełnieniu warunków formalnych i prawnych uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Diecezji Bydgoskiej, w marcu 2006 roku. Nie rezygnując z wypracowanych form działalności, przyjęliśmy statutowe zadania Stowarzyszenia. Przez cały czas towarzyszą nam kapłani. Najpierw wspomniany już ks. Czesław Kroll. To on nauczył nas modlitwy wspólnotowej. Z nim oddaliśmy się pod opiekę św. Józefa i w Kaliskim Sanktuarium poświęciliśmy sztandar z naszym hasłem „Rodzina Bogiem silna”. Po kilku latach zachęcił nas jako wspólnotę prorodzinną do uczestnictwa w comiesięcznych mszach świętych w Bydgoskiej Farze, gdzie mogliśmy włączyć się w duchową adopcję dziecka poczętego. Później towarzyszył nam ks. Grzegorz Roman, następnie ks.Wiesław Jachnik i kolejno ks. Andrzej Pacer z którym modliliśmy się o beatyfikację Jana Pawła II w comiesięcznych Apelach Papieskich i przypominaliśmy Jego nauczanie każdego drugiego dnia m-ca. Przez cały czas towarzyszył nam i naszym działaniom ks. Prałat Romuald Biniak, którego pożegnaliśmy w listopadzie 2010 roku, gdy po długiej chorobie odszedł do Pana.

         Następnie patronat nad Stowarzyszeniem objął nowy proboszcz ks. Prałat Józef Kubalewski, którego większość z nas poznała, jako wikariusza naszej wspólnoty parafialnej. Następnym opiekunem duchowym został ks. Zbigniew Zabiszak, z którym zaczęliśmy odnawianie przyrzeczeń małżeńskich w Święto Świętej Rodziny. Na tą uroczystość zapraszamy wszystkie małżeństwa obchodzące swoje jubileusze. Obecnie naszym kapłanem jest ks. Łukasz Krzewiński z którym kontynuujemy nasze wcześniejsze zadania, w tym prowadzoną od trzydziestu lat duchową adopcję dziecka poczętego. Uroczyście podjąć taką adopcję można 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Nasza członkini Krystyna Sochacka z dużym zaangażowaniem prowadzi Księgę Życia, do której można wpisywać świadectwa adopcji. Księga ta wyłożona jest pod Żłóbkiem w okresie Bożego Narodzenia.

Jako członkowie ruchu prorodzinnego czujemy się zobowiązani do dawania codziennego świadectwa przyjaźni z Chrystusem w naszym życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym i politycznym. Jesteśmy wspólnotą otwartą dla rodzin chcących się modlić, doskonalić, pomagać sobie a także wspólnie miło spędzać czas.

l Spotkania w każdą drugą sobotę m-ca, godz. 15.30

l Msza św.  w każdą drugą sobotę m-ca, godz. 18.00

Na zakończenie każdego roku katechetycznego Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje trzydniowe rekolekcje.


Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 10.10.2018 174702.bmpSTOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

przy parafii Św. Polskich Braci Męczenników

Temat roku katechetycznego 2018/2019

,,DARY DUCHA ŚW’’.

Działanie Ducha św. w życiu świętych.

TERMINY SPOTKAŃ

soboty – godz. 15:30, w dniach:

13 października 2018 r.

10 listopada 2018 r.

08 grudnia 2018 r.

12 stycznia 2019 r.

09 lutego 2019 r.

09 marca 2019 r.

13 kwietnia 2019 r.

11 maja 2019 r.

08 czerwca 2019 r.

WAŻNE DATY

- 18.10.2018 r. - Msza św. w intencji ks. Łukasza godz. 18:00

- 21.10.2018 r. - Msza św. W kolejną rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

- 13.11.2018 r. - Odpust parafialny

- 25.12.2018 r. - Zakończenie adopcji dziecka poczętego

- 30.12.2018 r. - Msza św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i spotkanie opłatkowe

- 10.03.2019 r. - Rozpoczęcie nowenny do Św. Józefa

- 19.03.2019 r. - Msza w intencji ks. Proboszcza i SRK w dniu naszego patrona św. Józefa

- 12.04.2019 r. - Droga Krzyżowa

- 19.04.2019 r. - Czuwanie przy grobie w Wielki Piątek

-           wyjazd 1-dniowy

-           rekolekcje

- 20.06.2019 r. - Przygotowanie do Bożego Ciała

Drukuj PDF

Msze Święte

Niedziela:
7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
[roraty 6.30] 7.00, 8.00, 10.00, 18.00
Święta zniesione:
7:30, 9:00, 10:15, 18:00 

Więcje informacji w zakładce Liturgia

Copyright © 2024

Design & hosted by Paweł Lewandowski