meczennicy


Parafia
Świętych Polskich Braci Męczenników
w Bydgoszczy

"Świątynia ta ma upamiętniać po wieczne czasy wszystkich bezimiennych Polaków, którzy oddawali swoje życie za wiarę i ojczyznę, a nie zostali wyniesieni na ołtarze."

prymas Stefan Wyszyński  

Jesteś tutaj: Home Sanktuarium Nowych Męczenników Kaplica Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Kaplica Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

 

Clipboard01Przechodzimy teraz do kaplicy po­święconej błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce. Jest to swoista kaplica, któ­ra w gablotkach zawiera wiele fotogra­fii, pamiątkowych gadżetów, rysunków z czasu stanu wojennego i innych pamią­tek tych trudnych dla Polaków czasów.

Najbardziej cenna jest jednak znana niemal na całym świecie, wykonana przez amatora, fotografia ukazująca ks. Jerzego w czasie ostatniej Mszy Świętej.

Na uwagę zasługuje też replika pomnika ks. Jerzego z kościo­ła św. Brygidy w Gdańsku, którą ofiarował do muzeum ks. prałat Henryk Jankowski.

Kaplica zawiera tyle pamiątek, że najlepiej zwiedzać ją indy­widualnie. Na stoliku znajdują się powielacze, które używane były w czasie stanu wojennego do druków tzw. drugiego obiegu. Tam też wyłożona jest księga pamiątkowa, do której wpisują się nawie­dzający Sanktuarium.

Bydgoszcz w ciągu swojej historii wiele razy doznawała prze­śladowania dla sprawiedliwości. Papież tak o tym mówił:

„W tym stuleciu Bydgoszcz została naznaczona szczególnym znamieniem prześladowania dla sprawiedliwości".

 

Ilustracją tych tragicznych bydgoskich wydarzeń jest umiesz­czony przed wejściem do następnej kaplicy zestaw fotografii ilu­strujących, oczywiście wyrywkowo, niektóre fakty bestialstwa. Kończą go stare zdjęcia z przedwojennej Bydgoszczy i zdjęcia niektórych nowo wybudowanych kościołów w ostatnich latach w Bydgoszczy, jako dowód, że miasto pomimo różnych katakli­zmów żyje Bogiem.
Skan_018
 


Skan_019

Drukuj PDF

Msze Święte

Niedziela:
7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
[roraty 6.30] 7.00, 8.00, 10.00, 18.00
Święta zniesione:
7:30, 9:00, 10:15, 18:00 

Więcje informacji w zakładce Liturgia

Copyright © 2024

Design & hosted by Paweł Lewandowski