meczennicy


Parafia
Świętych Polskich Braci Męczenników
w Bydgoszczy

"Świątynia ta ma upamiętniać po wieczne czasy wszystkich bezimiennych Polaków, którzy oddawali swoje życie za wiarę i ojczyznę, a nie zostali wyniesieni na ołtarze."

prymas Stefan Wyszyński  

Jesteś tutaj: Home Sanktuarium Nowych Męczenników Kaplica Pamięci

Kaplica Pamięci

 
  OltDo zasadniczej części prowadzi nas korytarz, w którym luźno gromadzono pamiątki związane w pobytem Papieża w Bydgosz­czy; części dekoracji, chusty pielgrzyma, wydawnictwa z tego dnia, medale i bieliznę kielichową, której we Mszy Świętej używał Papież. Szczególną uwagę zwróćmy na model ołtarza papieskiego, który stanął na placu celebry zlokalizowanej na lotnisku bydgoskim. Oł­tarz projektu artysty plastyka dr. Zygmunta Baranka z Kalisza był iście monumentalną budowlą. Wysokość do flagi zmartwychwsta­łego Chrystusa wynosiła 30 m. Mensa ołtarzowa ustawiona była na wysokości drugiego piętra. Wymagało to, aby Papież, który już wte­dy miał kłopoty z chodzeniem, przemieścił się przed ołtarz windą. Przy przepięknej dekoracji kwiatowej ołtarz zdobiły przywiezione z Gniezna Drzwi Gnieźnieńskie i trumienka Św. Wojciecha z Jego relikwiami. Uroczyście wniesiono także obraz Matki Bożej Pięknej Miłości, który w czasie uroczystości Papież ukoronował koronami papieskimi. Jako kielich mszalny służył tzw. Kielich św. Wojciecha, jeden z największych skarbów katedry gnieźnieńskiej. Wydzielo­no przy ołtarzu miejsce dla chóru. Tworzyło go setki chórzystów z różnych zespołów i chórów parafialnych - niestety, bez chóru z Bazyliki św. Wincentego a Paulo, który odmówił udziału. Po prze­ciwnej stronie znajdowało się miejsce dla licznych orkiestr, które swoim potężnym brzmieniem nadawały jakby namaszczenia całej oprawie muzycznej. Miejsce chóru i orkiestr tworzyły tzw. zwyżki, które jakby powiększały całą powierzchnię ołtarza. Ozdobione one były monumentalnymi kolumnami wzorowanymi na kolumnach z Kafarnaum i kolumnach ze Strzelna. Część tych kolumn została zachowana i zdobi Kaplicę Pamięci. U podnóża dolnej części ołta­rza ustawione zostały dwa ogromne głazy: jeden z napisem
2000 lat Chrześcijaństwa i drugi z napisem 2000 lat Metropolii Gnieźnieńskiej. Pierwszy z nich znajduje się przed Sanktuarium Nowych Męczen­ników, a drugi przed Katedrą.

 Brama  Przy­gotowując plac celebry na wjazd Papieża zbudowano bramę w kształcie herbu Bydgoszczy, z tym, że herb, który ma otwartą jedną część bramy, na ten dzień miał otwarte szeroko obie części, co było bardzo wymowne. Brama swoimi rozmiarami była bardzo duża, musiał przecież przejechać przez nią samochód papieski, trudno więc było zmieścić ją w jakimś pomieszczeniu w celu eks­ponowania. Zmniejszono ją więc do takich rozmiarów, aby mogła zdobić Kaplicę Pamięci i przypominać to wielkie wydarzenie.

Skan_006

Po przejściu bramy weszliśmy do dużego holu przypominające­go ten od strony południowej i patrząc nieco w górę, odczytamy chy­ba najbardziej istotną definicję tej świątyni. Są to słowa, które Papież Jan Paweł II przemawiając w Bydgoszczy, powiedział o niej:

"Świątynia ta upamiętnia wszystkich bezimiennych Polaków, którzy w ciągu dziejów polskiego chrześcijaństwa oddawali swe życie za Chrystusową Ewangelię i Ojczyznę, zaczynając od św. Wojciecha".


Ściany boczne holu wypełniają fotografie. Przypominają nam one od strony lewej postać Sługi Bożego Kardynała Stefana Wy­szyńskiego, Prymasa Polski, który zabiegał o pozwolenie na bu­dowę tej świątyni i wielokrotnie tu przebywał, kiedy prowadzone były w niej prace budowlane.

Skan_007   Po przeciwnej stronie holu umieszczona jest wystawa fotografii związanych z obchodami pogrzebu Jana Pawła II w Rzymie i mo­dlitwy w Bydgoszczy. Wypisana data i godzina 21.37 przypomina­ją Jego drogę do Ojca. Umieszczone obok mapy ukazują miejsca, które za życia nawiedził Papież w naszym kraju, jak i na świecie.

Skan_008


Drukuj PDF

Msze Święte

Niedziela:
7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
[roraty 6.30] 7.00, 8.00, 10.00, 18.00
Święta zniesione:
7:30, 9:00, 10:15, 18:00 

Więcje informacji w zakładce Liturgia

Copyright © 2024

Design & hosted by Paweł Lewandowski