meczennicy


Parafia
Świętych Polskich Braci Męczenników
w Bydgoszczy

"Świątynia ta ma upamiętniać po wieczne czasy wszystkich bezimiennych Polaków, którzy oddawali swoje życie za wiarę i ojczyznę, a nie zostali wyniesieni na ołtarze."

prymas Stefan Wyszyński  

Jesteś tutaj: Home Sanktuarium Nowych Męczenników Kaplica Papieska

Kaplica Papieska

   Już nazwa wskazuje to, co się w niej znajduje. Wita nas w niej piękny obraz krakowskiego malarza ukazujący Papieża Jana Pawła namalowany na początku Jego Pontyfikatu. Istotne są autentycz­ne czcigodne sprzęty liturgiczne ze Mszy Papieskiej sprawowanej w Bydgoszczy w dniu 7 czerwca 1999 r. Zacznijmy od wymieniania tych najważniejszych.

Najpierw ołtarz, przy którym Mszę Świętą sprawował Jan Paweł II. Następnie dwa trony papieskie:

Pierwszy, bardziej ozdobny, to ten, od którego Ojciec Święty rozpoczynał świętą liturgię i głosił Słowo Boże.

Drugi, skromniejszy, stojący przed ołtarzem celebry, to tron, na którym zasiadał Papież po zakończeniu Mszy Świętej.

Skan_014

To właśnie siedząc na nim wygłosił pełne radości przemówie­nie do zebranych na tej uroczystości 600-tysięcznej rzeszy ludzi i z właściwą sobie swadą żartował.

Przy ołtarzu umieszczony jest czerwony ornat papieski, które­go używał we Mszy Świętej. Jest zwyczajem, że Papież pozostawia w miejscu sprawowania liturgii ornat, mszał i kielich.

Drugi ornat to ten, w który ubrany był kapelan papieski, ks. Stanisław Dziwisz, obecnie kardynał.

W parafii przechowywany jest też Mszał papieski, a kielich w kościele katedralnym. Ściany kaplicy przedstawiają fotografie z samej uroczystości, jej przygotowania i dostojne nabożeństwo.


    Uroczystość przyjęcia Papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy była niewątpliwie jedną z największych i najwspanialszych w historii miasta. Relacjonując to wydarzenie należy podkreślić, że stało się to głównie dzięki zaangażowaniu i wielkiej determinacji ówczesnego Arcybiskupa Archidiecezji Gnieźnieńskiej Henryka Muszyńskiego. Oczywiście w samą organizację tak wielkiego wydarzenia zaangażo­wanych było dziesiątki kapłanów i ludzi świeckich różnych profesji.

Ze strony Miasta ogromnym zaangażowaniem wykazał się ówcze­sny jego Prezydent - adwokat Roman Jasiakiewicz we współpracy z Danutą Warczak. Ze strony kościelnej jako pełnomocnik Arcybi­skupa nad całością organizacji czuwał ks. Romuald Biniak, proboszcz parafii Świętych Polskich Braci Męczenników.

Wróćmy jeszcze do kaplicy, otóż w pobliżu ołtarza znajduje się wierna kopia Aktu nadania Papieżowi Honorowego Obywatelstwa Bydgoszczy oraz dokument stwierdzający, że w kwietniu 2006 r. w pobliżu kościoła leśnicy zasadzili dąb papieski, który potomnym ma przypominać te wielkie dni, kiedy byliśmy i modliliśmy się ra­zem z Papieżem. Dodajmy jeszcze, że w kaplicy tej każdego 2 dnia miesiąca od godz. 21.00 do 21.37 odbywają się tzw. Apele papie­skie, w intencji rychłej beatyfikacji Papieża.

Skan_015

Drukuj PDF

Msze Święte

Niedziela:
7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
[roraty 6.30] 7.00, 8.00, 10.00, 18.00
Święta zniesione:
7:30, 9:00, 10:15, 18:00 

Więcje informacji w zakładce Liturgia

Copyright © 2024

Design & hosted by Paweł Lewandowski